2008/1

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Nytt på geografitorget.se
  + Kretsarna kallar
  + Kretsarnas styrelser
Bo Lenntorp : Geografi och kulturgeografi – en professoral historik.
Debatt Mats Widgren : Geografi är ingen från naturgeografin och kulturgeografin skild särart.
  + Svar på tal Karin Reuterswärd : Låt geografi få utveckla sin egen karaktär.
Lena Wikström : Geografin möter globaliseringens vågor.
Staffan Öhrling : Krig, tsunami och turism i Sri Lanka. Tre divergerande fenomen?
Thomas Blom : 59°22’46,77’’N – 13°10’29,29’’E   Geocache på schemat?
Nils Lewan : Allmänningens och det privata ägandets tragedi – om icke hållbar utveckling.
Johan Kåberg : På färd genom Kambodja.
Annons för Libers läroböcker
Bo Magnusson : Miljö- och utvecklingsfrågor i Korca-regionen, Albanien.
Andrew Lee : Geografilärare i alla länder.
Brita Hermelin : Rum, frirum och moral – en recension.
  + Små geografiska notiser
  + Mottagna böcker