2007/4

Omslagssidor
  + Information om föreningen
  + Skriva i GN.
Med hälsning från ordföranden
  + Kallelser
  + I Vänerns mitt. Rapport från Vänerkretsens exkursion till Lurö.
  + Kretsarnas styrelser
  + Linnés geografi
Madeleine Bonow :
      »…med de skönaste ekelundar» – en geografisk resa med Linné till 1700-talets Västergötland.
Små geografiska notiser
Ingvar Svanberg : Linnean i österled – Johan Peter Falck i Ryssland.
Gunnar Tibell : Linné on line – ett skolprojekt som vuxit.
Lennart Malmborg : Kina – stor befolkning och snabb utveckling.
Recensioner