2020/1-2

Omslag med information
Med hälsning från ordföranden (David Örbring)
+ Kretsar kallar
+ Notiser  
+ Kontakt med kretsarnas styrelser  

+ Årsmöte – Protokoll
+ Presentation av styrelsen
+ Redaktörens notiser och reflektioner
+ Geografisk exkursion – Mälardalen och Bergslagen

Thomas Lundén: Geografi – världens [minsta?] ämne!
Karna Lidmar-Bergström: Geografi – berggrundens storformer och samhället
Lotta Dessen Jankell: Geografiämnet synliggör komplexa samband i en orolig tid
Micheline van Riemsdijk: Helping students think geographically – Teaching key geographical concepts and skills