2020/3

med hälsning från ordföranden

Föreningssidor

Håkan Appelblad: Geografi – för ämneslärarstudenter vid Umeå universitet

Hans Olof Gottfridsson, Nina Christenson & Gabriel Bladh: Geografiutbildning och geografididaktisk forskning vid Karlstads universitet

Hans Olof Gottfridsson & Nina Christenson: Perspektiv på undervisning i geografi – i den svenska grundskolan

Johanna Carolina Jokinen, Oskar Penje & Shinan Wang: NordMap – interaktivt kartverktyg för Norden

Lena Molin: Nationella proven 10 år – Bakgrund

Dietrich Soyez: Sand – Geografiska perspektiv på brist och vanskötsel

Recension