2020/4

med hälsning från ordföranden

Margareta Ihse och Helle Skånes: Ulf Sporrong till minne

Anders Schærström: Hälsans och ohälsans geografier

Anders Schærström: Sökvägar till hälsans och ohälsans geografi

Emelie Stroh: Kartanvändning inom medicinsk forskning – ”how it all began…”

Emelie Stroh: GIS i epidemiologins tjänst – Barns blyexponering

Toivakka, M., Pyykönen, M., Repo, T., Leminen, A., Martikainen, J. & Laatikainen, T: Mobile networks and electronic health records can reveal mobility changes during the COVID-19 pandemic – An example from the study in eastern Finland

Martin Gren och Kristina Tryselius: Hälsogeografi – på väg mot planetär hälsa

Mona Petersson: Geografi i ett mastersprogram om infektionssjukdomar och att byta campus mot distans i en pandemi

Recensioner