2015/4


Nr 2015/4

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – Workshop om begripliga begrepp.
Pontus Hennerdal : Kontinuitet vid världskartans kant.
Thomas Blom : Utbildningslandskapets regionala och lokala strukturer.
  + Upprop – Skriva i Geografiska Notiser.