Nr 2018/3

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (David Örbring)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Geografdagarna
  + Göran Alm, Jan Risberg och Mattias Pettersson : Paleogeografiska kartor. (sidan 49-)
  + Oscar Monell : Inventera i fält med GIS. (sidan 65-)
  + Pia Lidberg, Mara Vallberg och Kim Krantz : Utveckla elevernas digitala kompetens med Geoskolan.
  + Jan Henrik Nilsson : Globalisering och urban turismutveckling – drivkrafter och konsekvenser.
  + Recensioner (sidan 88-)