2016/4

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
Kretsar kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + David Örbring :Ämnesdidaktiska hörnet – Metaforer med anknytning till geografi
Gabriel Bladh och David Örbring : Geocapabilities – en plattform för ämnes- och professionell utveckling i skolgeografin.
Robert Salmijärvi och Lars Åhrberg : Sovjets upplösning – det georgiska jordbrukets kris. Aspekter av Georgiens rurala produktionsfall – fokus Kakheti
Johannes Lidmo och Emil Törnsten : Rumsliga dimensioner av socialt utanförskap. Hemlöshet och stadsutveckling i Budapest
Berndt H. Brikell : Torget som diskurs.
Magnus Grahn : Rullkartorna i klassrummet – är inte i rullning.
Thomas Lundén : Rickard Sandler – en praktiserande geograf.
Recensioner.