2010/4

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Ord från red Debatt :      Utbildningsdepartementets föråldrade världsbild kommer att prägla eleverna i den nya grund­skolan. Arvin Khoshnood : ”The spirit of trade”. Internationell handel och demokrati i Iran 1980-2006.  + Notiser (forts) Kajsa Ellegård : Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet. Stig Svallhammar :      Magplask eller svanhopp

Fortsätt läsa

2011/1

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Geografiska tidskriftsfonden  + Meddelanden  + Kallelse årsmöte  + Kretsarna kallar Urban Nordin : Den stationära mobiliteten. Fritidsboende i informationssamhället. Erland Lagerroth : Tillvarovävens formvärld och vävfront. Torsten Hägerstrands testamente. Martin Eriksson : Politiken för resande i glesa bygder. Översikt och policyanalys. Repliker : Fakta och samband hör ihop/Modern geografi ger

Fortsätt läsa

2011/2

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Svar på tal  + Notiser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening 2010 Tema. Geografi i Umeå – introduktion. Madeleine Eriksson : Övergivna platser och kreativa platser. Diskurser om stad och land. Svante Karlsson : Växande handel och ökad mobilitet. Nya arbetsmarknader i

Fortsätt läsa

2011/3

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar och övriga meddelanden  + Skolforum 2011  + Kretsarnas styrelser Robert Kenndal :Den pedagogiska textens struktur och design – om läroboksspråk, förståelse och kommunikation. Jan O Mattsson :Falsterbonäset – en för Sverige unik landform. Något om dess bildning och fortsatta tillväxt. Stig

Fortsätt läsa

2011/4

Omslagssidor Information om föreningen  + Recension Med hälsning från ordföranden  + Årsmöte 2012  + Kretsarna kallar  + Notiser Carl M:son Mannerfelt till minne, av Ulf Sporrong Maja Lagerqvist : Varför överlevde torpet?  + David Örbring : Tips till undervisningen: UR – geografi. Karin Book : Bilder av vardagens platser. Kulturgeografiska reflektioner kring Urbloveprojektet i Malmö.  + Kretsarnas styrelser. Bo Magnusson :

Fortsätt läsa

2012/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Annica Grundström)  + Kretsarna kallar  + Eurogeo  + Notiser Thomas Borén : Fem år med Geografiska Notiser. Anders Törnqvist :Geografi, agroforestry och GIS i östra Afrika. Att analysera landskap med blivande geografilärare. Andrew Byerley och Jonas Bylund :Vad är bra parkliv? Om det offentliga rummets öde, alkohol och

Fortsätt läsa

2012/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsar kallar  + Skogs-GIS  + Eurogeo  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Geografiska Förbundets vårprogram 2012 Bo Magnusson : Ny Redaktör på GN! Ralf Carlsson : Åland, miniatyrstat med intressant naturgeografi. Stig Svallhammar : Den tidiga bilismen i Sverige.Svensk bilism i skarven mellan järnvägs- och landsvägsbaserade transporter.

Fortsätt läsa

2012/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsar kallar  + Eurogeo  + Call for sesions – 5th Nordic Geographers’ Meeting  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kontakt med kretsarnas styrelser Presentation av styrelsemedlemmar Mikael Thelin : Länkningen mellan kursmål och kunskapskrav i geografiämnet i Gy 2011. Jimi Nilsson och Kajsa Nerdal : Geografi:

Fortsätt läsa

2012/4

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden  + Kretsar kallar  + Notiser  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kontakt med kretsarnas styrelser Hans Olof Gottfridsson och Gabriel Bladh :Hur ser geografiundervisningen i den svenska grundskolan ut idag? Anna Pettersson : Hållbar utveckling – vad är det? Tomas Tobjörnsson : Arbetet med nationella prov i geografi går in i

Fortsätt läsa

2013/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Sessioner  + Alumnträff för geografer Ralf Carlsson : Åland – grundkurs i kvartärgeologi inom en liten yta. Charlotta Hedberg och Åsa Westermark : Translokal landsbygd. När bärplockarna kom till Byn. Bodil Janslund och Åsa

Fortsätt läsa