2007/1

Omslagssidor  + Information om föreningen Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Viktiga meddelanden   + Thomas Blom : Jorden runt på 80 minuter.   + Reinhold Castensson : Sveriges första båtlift?   + Häftets karta   + Anställda i svenskägda koncerner med dotterbolag i utland 2005.   + Rolf Palmberg : Enklavkomplexet Baarle.   + Johan Kåberg : Fjärranalys och resor. Geografiska exkursioner på hög

Fortsätt läsa

2007/2-3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Jonas R Bylund : Andrej Holm och hotet mot den kritiska forskningen. Anders Eklundh : Skolan som integrationsarena? Roger Marjavaara & Magnus Strömgren : Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått. Linnéåret 2007 Lars D Hylander :      »En natt med Venus

Fortsätt läsa

2007/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Kallelser  + I Vänerns mitt. Rapport från Vänerkretsens exkursion till Lurö.  + Kretsarnas styrelser  + Linnés geografi Madeleine Bonow :      »…med de skönaste ekelundar» – en geografisk resa med Linné till 1700-talets Västergötland. Små geografiska notiser Ingvar Svanberg : Linnean i österled – Johan

Fortsätt läsa

2008/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Bo Lenntorp : Geografi och kulturgeografi – en professoral historik. Debatt Mats Widgren : Geografi är ingen från naturgeografin och kulturgeografin skild särart.  + Svar på tal Karin Reuterswärd : Låt geografi få utveckla sin egen karaktär.

Fortsätt läsa

2008/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Geografiseminarium i Malmö 25-27 september 2008  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas riksförening 2007  + Bokslut per den 31 december 2007  + Ord från red Annika Björklund : Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Annons för Gleerups läroböcker Jan Öhman : Forskarskola

Fortsätt läsa

2008/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Ulf Jansson : Kartan och geografin. Sofia Cele : Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan. Niklas Nilsson : Orientering i skolan. Peter Kinlund :      Kartan som maktens och

Fortsätt läsa

2008/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Rapporter  + Kretsarnas styrelser Maria Ryner :      Klimatförändring och samhällets sårbarhet – kan vi lära av historien? Exempel från norra Tanzania.      sidan 187   [sidan är av tekniska skäl en egen pdf-fil] Staffan Helmfrid : 1700-talets

Fortsätt läsa

2009/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + [fortsättning på recensionerna från sidan 64]  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Geografilärarnas Riksförening kallar till årsmöte  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Johan M Bonow : Atlantens kustberg och högslätter – gamla eller unga? Annons för Natur & Kulturs läroböcker Bertil Johansson : Malmö – stadsplanering

Fortsätt läsa

2009/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Tack, Ulf Erlandsson  + Kretsarnas verksamhet  + Verksamhetsberättelse för 2008  + Kretsarnas styrelser Mona Hedfeldt : Bruksorter som platser för småföretagande. Staffan Öhrling : Sri Lanka vid Eelam-krigets slutfas. Olof Stjernström :      Spelplanens återvändsgränd. Om upprinnelsen till händelserna i Srebrenica sommaren 1995. Recensioner  + Mottagna

Fortsätt läsa

2009/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Introduktion till register över Geografiska Notiser 1943-1999  + En exkursion på djupet.  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tema Barns Geografier Sofie Cele : Barns geografier – en introduktion. Malin Svensson, Solvig Ekblad och Henry Ascher :      Att skapa meningsfullt utrymme. Syskon till

Fortsätt läsa