2021/1

Omslag
Innehåll

Information om Geografilärarnas Riksförening
Författarinstruktioner

Ordföranden har ordet (Åsa Colliander Celik)
Kretsar kallar
Notiser
Kontakt med kretsarnas styrelser

Redaktörens notiser – och reflektioner

Solveig Mårtensson och Ulf Erlandsson: Ingvar Andersson 1928–2020: Ordförande i Geografilärarnas Riksförening 1990–1994

Jan-Henrik Nilsson: Lviv – centraleuropeisk stad med tragiskt bortglömd historia

Thomas Malm: Rapa Nui och Ön Jorden: En ohållbar parabel i de globala miljöproblemens tid

Sara Forsberg: Utbildning i lokala och globala perspektiv – Valet av gymnasieskola i familjer med migrationsbakgrund