Föreläsningsserie för geografilärare

I höst ordnar Geografilärarnas Riksförening en föreläsningsserie för geografilärare. Vi har fyra föreläsningar/workshops planerade som kommer genomföras en gång i månaden. Träffarna är digitala över Zoom och du får en unik länk efter anmälan. Som medlem får du delta utan kostnad.

Icke medlemmar betalar 500 kr för alla fyra föreläsningarna.

Så använder du GIS i undervisningen

Onsdagen den 22 september kl 16.00-18.00
Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap på Högskolan i Gävle, berättar om hur GIS kan användas för att undersöka översvämningsrisker och visar på sätt att använda GIS i undervisningen. Delar av tiden används till att själv testa GIS-verktyg. Ämnet är högaktuellt med tanke på sommarens extremväder som även drabbade Gävle. Läs mer om Anders forskning här.


Tankeredskap i geografiundervisningen

Onsdagen den 27 oktober kl 16.00-18.00
Lotta Dessen Jankell, doktorand i geografididaktik på Stockholms universitet, och David Örbring, Dr i geografididaktik på Malmö universitet, berättar om hur vi kan fördjupa elevernas geografiska förståelse genom att använda ett antal tankeredskap på ett medvetet sätt. Här presenteras hur eleverna får upp ögonen för tankeredskap som plats, skala, mönster och relation. Praktiska övningar och diskussioner är en del av föreläsningen/workshopen.


Undervisa om klimatförändringar och utveckla elevernas handlingsberedskap

Onsdagen den 17 november kl 16.00-18.00
Alasdair Skelton, professor i geologi på Stockholms Universitet, berättar ett forskningsprojekt som undersöker hur vi kan undervisa ungdomar om klimatförändringar utan att skapa uppgivenhet. Alasdair har varit ansvarig för forskarskola för lärare med inriktning på naturkatastrofer. Under föreläsningen ges exempel på hur geografiundervisning kan skapa möjligheter för eleverna att utveckla handlingsberedskap i klimatfrågan. Praktiska exempel presenteras som kan kopplas till aktuell forskning om utveckling av elevers handlingsberedskap.


Vad händer med geografiämnet i gymnasieskolan?

Onsdagen den 15 december kl 16.00-18.00
Kajsa Kramming, kulturgeograf vid Uppsala Universitet och med i gruppen som konstruerar nationella prov i geografi, berättar lite om tankarna bakom konstruktionen av nationella prov. Kort presentation av arbetet med reviderade ämnesplaner i geografi på gymnasiet och kursplaner i grundskolan. Du får möjlighet att diskutera hur du upplever ämnets utveckling och framtid.

Här kan du göra din anmälan. Varje person på skolan behöver anmäla sig personligen.