2017/3

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (David Örbring)
Kretsar kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
Doing Sustainability.
Thomas Blom : Falks grav – en morbid och mytrelaterad turismupplevelse i tiden.
Thomas Blom : Kopior med turistiskt attraktionsvärde.
Louise Martinsson : Geografisk kunskap – finns det i idrott och hälsa?
Andreas Schærström : Efter IMGS 2017 – medicinsk geografi idag.
Recensioner.
Recensioner.