2017/4

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (David Örbring)
Redaktörsskifte
Kretsar kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
David Örbring, Bengt Nilvén m fl : Magnus Grahn.
Helge Nelson m fl : Geografien i Realskola och Gymnasium.
Sven Swedberg : Namnkunskap och Geografi.
Sven Dahl : De Politiska gränserna revideras.
Torsten Hägerstrand : Lokaliseringsproblemet – Ett diskussionsinlägg.