2017/2

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (David Örbring)
Kretsar kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
Bertil Tornell : Vem vill resa till Sierra Leone? – sammanfattning av reseberättelse hösten 2017.
Karl Hedman : Kris som lärareresurs – Hur orkanen Katrina förändrade New Orleans.
Ralf Carlsson : Ontario och Finland/Sverige – olika men ändå lika.
Lars Carlsson : Tankar och reflektioner utifrån en kulturgeografisk exkursion i Berlin.
Protokoll – Bokslut – Balans och Resultaträkning.
Recensioner.