2012/3

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsar kallar
  + Eurogeo
  + Call for sesions – 5th Nordic Geographers’ Meeting
  + Geografilärarnas Riksförening på Twitter
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
Presentation av styrelsemedlemmar
Mikael Thelin : Länkningen mellan kursmål och kunskapskrav i geografiämnet i Gy 2011.
Jimi Nilsson och Kajsa Nerdal : Geografi: Med ämnet som brygga i transdisciplinära projekt.
Mats Söderström : På väg mot det nya jordbruket med satelliter, sensorer och GIS.
Thomas Lundén : Fertilia – en ”tråkig stad” med geopolitisk kolonisationshistoria.
Thomas Blom och Mats Nilsson : Utomhusaktiviteter inomhus – framtidens turism?
Magnus Grahn : Ett Möbelrike i tiden.
Recensioner
Boktipset