2012/2

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsar kallar
  + Skogs-GIS
  + Eurogeo
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Geografiska Förbundets vårprogram 2012
Bo Magnusson : Ny Redaktör på GN!
Ralf Carlsson : Åland, miniatyrstat med intressant naturgeografi.
Stig Svallhammar : Den tidiga bilismen i Sverige.
Svensk bilism i skarven mellan järnvägs- och landsvägsbaserade transporter.
Joakim Lilja : Stenmurens landskap – ett värde att bevara.
Rolf Palmberg : IBRG – en webbplats för gränsintresserade.
Stefan Nilsson : Skogsgeografi. Om odlingslämningar i skogsbygd.
Kartdagar 2012
  + Tips från redaktören!
Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening 2011
Bokslut – Resultat och Balansräkning 2011
Recensioner