2013/3

Omslagssidor
Information om föreningen
Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)
  + Kretsarna kallar
  + Notiser
  + Kontakt med kretsarnas styrelser
  + Ämnesdidaktiska hörnet
  + Rapport från Lantmäteriet
David Örbring : Forskning om förmågor i geografi i den svenska skolan åk 7-9.
Anna-Klara Lindeborg : Gummiproduktion i Norra Laos – vardagslivets förändring.
Thomas Wimark : Sexualitetens geografi – nya möjligheter med normkritisk pedagogik.
Thomas Lundén : Stettin (Szczecin) – nod i ett geopolitiskt nätverk.
Rolf Palmberg : Ett delat hotell i en delad by.
Recensioner.