Geografi är världens ämne

En vanlig reaktion som man får när man presenterar sig som geografilärare i sociala sammanhang är: ”Vad heter Kazakstans (utbytbart mot vilket land som helst) huvudstad?”, ”Jag älskar geografi, jag kan världens alla länder och flaggor” eller ”Åh, jag är jättedålig på geografi. Jag blandar alltid ihop huvudstäderna”. Om geografi skulle vara synonymt med namngeografi så skulle jag var busdålig på geografi. Visst försöker jag komma ihåg platsers namn och läge i relation till andra platsers lägen och det är viktigt att ha en tydlig mental karta, men ändå så är geografiämnet så mycket mer. Geografi är världens ämne.

Bild från Pixaby.com

Geografi hjälper oss att förstå världen omkring oss lite bättre. Vi studerar sambanden mellan människa, natur och samhälle och undersöker hur de påverkar varandra. Det går inte att plocka bort någon av de delarna om vi vill förstå världen. Vi behöver förstå alla delarna för att kunna hitta lösningarna på världens stora framtidsfrågor. Ingen människa eller land kan på egen hand lösa världens problem, utan det vi står inför kräver globala lösningar.

Alla elever har rätt till en riktig geografilärare

Som geografilärare har jag förmånen att få arbeta med de människor som kommer göra skillnad i framtiden. Jag får varje dag möta ungdomar som vill förstå och påverka sin omvärld. Tyvärr får inte alla ungdomar möta utbildade geografilärare. Ju längre ned i åldrarna desto färre geografilärare finns det. Det här har stor betydelse för ungdomars förmåga att förstå och tolka omvärlden. I geografilärarnas riksförening så verkar vi för att alla Sveriges skolelever ska ha rätt att undervisas av en behörig geografilärare. Vi vill även att fler gymnasieungdomar ska kunna läsa geografi på gymnasiet.

Om fler elever hade bättre geografiundervisning så kulle vi snart kunna komma ifrån missuppfattningen att geografi bara handlar om att läsa kartor. Visserligen är kartor fortfarande geografens viktigaste redskap men kartorna måste fyllas med relevant information också. Lantmäteriet har gjort en väldigt bra film som visar på varför vi fortfarande behöver kartor och vilken betydelse de har i det moderna samhället.

Bli medlem och bidra till att utveckla undervisningen i geografi

Genom att bli medlem i Geografilärarnas riksförening så kan du vara med att arbeta för bättre geografikunskaper. Du får även tillgång till de aktiviteter som anordnas lokalt eller på riksnivå. Dessutom får du fyra gånger om året tidningen Geografiska Notiser. Genom geografilärarnas riksförening så får du kontakt med andra engagerade geografilärare och tillsammans bidrar vi till varandras utveckling.

Vår förening fungerar som remissinstans när till exempel Skolverket tar fram nya kursplaner och vid andra skolpolitiska frågor. Att bli medlem är därför ett sätt att vara med att påverka framtidens geografiundervisning.

På vår blogg är alla välkomna att läsa om bra geografiundervisning, skolpolitik och vad geografiämnet egentligen handlar om.