Årsmöte 23 april 2023

Föreningens årsmöte kommer vara den 23 april kl 13.00. I Geografiska notiser har det stått ett annat datum men vi har beslutat att flytta mötet lägre fram på våren. Vi kommer även i år ha ett hybridmöte och det kommer gå att delta både på plats och via länk. Så fort vi har bekräftat bokningen av lokalen så kommer informationen på denna sida att uppdateras. Om du vill delta via länk så går det bra att anmäla sig till asa.colliander.celik@gmail.com.