2020/1-2

Omslag med informationMed hälsning från ordföranden (David Örbring)+ Kretsar kallar + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Årsmöte – Protokoll + Presentation av styrelsen + Redaktörens notiser och reflektioner + Geografisk exkursion – Mälardalen och Bergslagen Thomas Lundén: Geografi – världens [minsta?] ämne! Karna Lidmar-Bergström: Geografi – berggrundens storformer och samhället

Fortsätt läsa