Undervisning

Världskoll. Svenska FN-förbundet står bakom denna sida där man kan göra quiz och jämföra länder med varandra. Sidan är uppbyggd utifrån olika teman.

Globalis. Globalis har fakta och statistik om världens länder. Statistiken redovisas i tabeller, diagram och i tematiska kartor. Sidan kallar sig för en interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk. Svenska FN-förbundet står bakom även denna sida.

Gapminder. Här hittar vi Hans, Anna och Ola Roslings fantastiska verktyg för att visa data, bubbeldiagrammen.

UR. På UR:s hemsida kan du hitta filmer för din egen fördjupning i ämnet och filmer som utvecklar elevernas lust att lära mer om geografi.

Skolappar.se. Recensioner av olika appar som går att använda för geografiundervisning. En blandning av appar som tränar såväl namngeografi som utvecklar tankar kring till exempel hållbar utveckling.

Gisbloggen. Massor av handfasta tips och inspiration på hur man kan använda GIS i undervisningen. Här finns manualer för hur lärare och elever kan skapa sina egna Storymaps. Esri står bakom sidan.