Svenska universitet och högskolor

Göteborgs universitet
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kristianstad
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå universitet
Lunds Universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Malmö universitet
Mittuniversitetet,geografi och kulturgeografi
Stockholms universitet. Kulturgeografiska institutionen och Naturgeografiska institutionen
Umeå universitet, Kulturgeografiska institutionen
Uppsala universitet