2009/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Tack, Ulf Erlandsson  + Kretsarnas verksamhet  + Verksamhetsberättelse för 2008  + Kretsarnas styrelser Mona Hedfeldt : Bruksorter som platser för småföretagande. Staffan Öhrling : Sri Lanka vid Eelam-krigets slutfas. Olof Stjernström :      Spelplanens återvändsgränd. Om upprinnelsen till händelserna i Srebrenica sommaren 1995. Recensioner  + Mottagna

Fortsätt läsa

2009/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Introduktion till register över Geografiska Notiser 1943-1999  + En exkursion på djupet.  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tema Barns Geografier Sofie Cele : Barns geografier – en introduktion. Malin Svensson, Solvig Ekblad och Henry Ascher :      Att skapa meningsfullt utrymme. Syskon till

Fortsätt läsa

2009/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Recensioner  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Notiser  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Tom Mels : Landskapskulturens Öland från upplysning till senmodernitet. Sven Godlund och Olof Wärneryd : Litteraturgeografi/litterär geografi. Solveig Mårtensson : Geografiböcker från 225 år. En genomgång av riksföreningens arkiv. Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten – Stockholm, Göteborg och Köpenhamn

Fortsätt läsa

2010/1

Omslagssidor Geografiseminarium: Vatten – resurs och hot  + Notiser  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Ord från red Minnesord. Tommy Book 1939-2009. Tommy Book : Kollektivtrafik kontra vatten II – S:t Petersburg, Riga och Kiel i fokus. Thomas Lundén : Szczecin/Stettin – centralort med begränsning. Beate Feldmann : Förstört och förnyat – om Kirunas

Fortsätt läsa

2010/2

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Läsvaneundersökning  + Information om föreningen  + Geografiseminarium i Göteborg 24-25 september 2010. Vatten – resurs och hot?  + Meddelanden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Verksamhetsberättelse för GR verksamhetsåret 2009 Dieter K Müller : Turismgeografi eller turism? Reflektioner om utvecklingen i ett ämne. Bo Lenntorp : Torsten Hägerstrands världsbild – några tankar

Fortsätt läsa

2010/3

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Information om föreningen  + Gunnar Odencrants 1924-2010  + Tema geografi inför Skola 2011 och Gy 2011 Karin Wakeham : Nyheter i skolans värld.  + Mottagna böcker och läromedel Anders Fridfeldt och Lena Molin : Modern geografi i skola och gymnasium. Per Jarle Sætre : Geografilærebøker og miljøkunnskap – en

Fortsätt läsa

2010/4

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Ord från red Debatt :      Utbildningsdepartementets föråldrade världsbild kommer att prägla eleverna i den nya grund­skolan. Arvin Khoshnood : ”The spirit of trade”. Internationell handel och demokrati i Iran 1980-2006.  + Notiser (forts) Kajsa Ellegård : Tidsgeografisk visualisering av vardagslivet. Stig Svallhammar :      Magplask eller svanhopp

Fortsätt läsa

2011/1

Omslagssidor Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Geografiska tidskriftsfonden  + Meddelanden  + Kallelse årsmöte  + Kretsarna kallar Urban Nordin : Den stationära mobiliteten. Fritidsboende i informationssamhället. Erland Lagerroth : Tillvarovävens formvärld och vävfront. Torsten Hägerstrands testamente. Martin Eriksson : Politiken för resande i glesa bygder. Översikt och policyanalys. Repliker : Fakta och samband hör ihop/Modern geografi ger

Fortsätt läsa

2011/2

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Svar på tal  + Notiser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas Riksförening 2010 Tema. Geografi i Umeå – introduktion. Madeleine Eriksson : Övergivna platser och kreativa platser. Diskurser om stad och land. Svante Karlsson : Växande handel och ökad mobilitet. Nya arbetsmarknader i

Fortsätt läsa

2011/3

Omslagssidor Information om föreningen  + Skriva i GN Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar och övriga meddelanden  + Skolforum 2011  + Kretsarnas styrelser Robert Kenndal :Den pedagogiska textens struktur och design – om läroboksspråk, förståelse och kommunikation. Jan O Mattsson :Falsterbonäset – en för Sverige unik landform. Något om dess bildning och fortsatta tillväxt. Stig

Fortsätt läsa