2020/3

med hälsning från ordföranden Föreningssidor Håkan Appelblad: Geografi – för ämneslärarstudenter vid Umeå universitet Hans Olof Gottfridsson, Nina Christenson & Gabriel Bladh: Geografiutbildning och geografididaktisk forskning vid Karlstads universitet Hans Olof Gottfridsson & Nina Christenson: Perspektiv på undervisning i geografi – i den svenska grundskolan Johanna Carolina Jokinen, Oskar Penje

Fortsätt läsa

2020/1-2

Omslag med informationMed hälsning från ordföranden (David Örbring)+ Kretsar kallar + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Årsmöte – Protokoll + Presentation av styrelsen + Redaktörens notiser och reflektioner + Geografisk exkursion – Mälardalen och Bergslagen Thomas Lundén: Geografi – världens [minsta?] ämne! Karna Lidmar-Bergström: Geografi – berggrundens storformer och samhället

Fortsätt läsa

2007/1

Omslagssidor  + Information om föreningen Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Viktiga meddelanden   + Thomas Blom : Jorden runt på 80 minuter.   + Reinhold Castensson : Sveriges första båtlift?   + Häftets karta   + Anställda i svenskägda koncerner med dotterbolag i utland 2005.   + Rolf Palmberg : Enklavkomplexet Baarle.   + Johan Kåberg : Fjärranalys och resor. Geografiska exkursioner på hög

Fortsätt läsa

2007/2-3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Jonas R Bylund : Andrej Holm och hotet mot den kritiska forskningen. Anders Eklundh : Skolan som integrationsarena? Roger Marjavaara & Magnus Strömgren : Hur långt är det till Stockholm? Pris som avståndsmått. Linnéåret 2007 Lars D Hylander :      »En natt med Venus

Fortsätt läsa

2007/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Kallelser  + I Vänerns mitt. Rapport från Vänerkretsens exkursion till Lurö.  + Kretsarnas styrelser  + Linnés geografi Madeleine Bonow :      »…med de skönaste ekelundar» – en geografisk resa med Linné till 1700-talets Västergötland. Små geografiska notiser Ingvar Svanberg : Linnean i österled – Johan

Fortsätt läsa

2008/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Bo Lenntorp : Geografi och kulturgeografi – en professoral historik. Debatt Mats Widgren : Geografi är ingen från naturgeografin och kulturgeografin skild särart.  + Svar på tal Karin Reuterswärd : Låt geografi få utveckla sin egen karaktär.

Fortsätt läsa

2008/2

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Geografiseminarium i Malmö 25-27 september 2008  + Med hälsning från ordföranden  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Verksamhetsberättelse för Geografilärarnas riksförening 2007  + Bokslut per den 31 december 2007  + Ord från red Annika Björklund : Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Annons för Gleerups läroböcker Jan Öhman : Forskarskola

Fortsätt läsa

2008/3

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser  + Ord från red Ulf Jansson : Kartan och geografin. Sofia Cele : Från sinne till symbol – om barns förhållande till kartan. Niklas Nilsson : Orientering i skolan. Peter Kinlund :      Kartan som maktens och

Fortsätt läsa

2008/4

Omslagssidor  + Information om föreningen  + Skriva i GN. Med hälsning från ordföranden  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Rapporter  + Kretsarnas styrelser Maria Ryner :      Klimatförändring och samhällets sårbarhet – kan vi lära av historien? Exempel från norra Tanzania.      sidan 187   [sidan är av tekniska skäl en egen pdf-fil] Staffan Helmfrid : 1700-talets

Fortsätt läsa

2009/1

Omslagssidor  + Information om föreningen  + [fortsättning på recensionerna från sidan 64]  + Mottagna böcker Med hälsning från ordföranden  + Geografilärarnas Riksförening kallar till årsmöte  + Nytt på geografitorget.se  + Kretsarna kallar  + Kretsarnas styrelser Johan M Bonow : Atlantens kustberg och högslätter – gamla eller unga? Annons för Natur & Kulturs läroböcker Bertil Johansson : Malmö – stadsplanering

Fortsätt läsa