2014/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – fältstudier. Bengt Rystedt : Internationella Kartans År. Nils Lewan och Olof Wärneryd : Professor em William R. Mead till minne. Thomas Blom & Mats Nilsson : Gränsernas mystik. Lockelsen av det okända. Martina Angela Caretta,

Fortsätt läsa

2014/4

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet – fältstudier. David Örbring Nils Lewan och Olof Wärneryd : Runa – Prof. em. Olof Nordström. Gabriel Bladh : Geografilärare och geografiundervisning i den svenska grundskolan– några delresultat av en enkätstudie. Lovisa Solbär : Gårdar bakom landskapet. En

Fortsätt läsa

2015/1

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet Brita Hermelin : Förord. Karin Wakeham : Norrköpingsmodellen – att lära att lära i fält. Kristina Trygg & Helene Köhler : Exkursion – varför då? Wiktoria Glad : Stadsplanering i Linköping som ett ekologiskt spel. Brita Hermelin : Hållbar utveckling från

Fortsätt läsa

2015/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Ämnesdidaktiska hörnet – Begrepp om länder Lars Arvidsson : På geografifronten mycket nyare. Kristina Thorell : Regionala variationer i förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning. Magnus Grahn : Exkursion i Tanzania – regnet bara öser ner, det går inte att

Fortsätt läsa

2015/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser Åsa Colliander Celik och David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – geografiappar i undervisningen. Jan Henrik Nilsson : Det ”nya” slottet i Berlin – politisk geografi och kommersiellt historiebruk. Thomas Lundén : Religionens geografi – en förbisedd aspekt i landskapet.  + Kontakt med kretsarnas styrelser.

Fortsätt läsa

2015/4

Nr 2015/4 Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser David Örbring : Ämnesdidaktiska hörnet – Workshop om begripliga begrepp. Pontus Hennerdal : Kontinuitet vid världskartans kant. Thomas Blom : Utbildningslandskapets regionala och lokala strukturer.  + Upprop – Skriva i Geografiska Notiser.

Fortsätt läsa

Nr 2018/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (David Örbring)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + Geografdagarna  + Göran Alm, Jan Risberg och Mattias Pettersson : Paleogeografiska kartor. (sidan 49-)  + Oscar Monell : Inventera i fält med GIS. (sidan 65-)  + Pia Lidberg, Mara Vallberg och Kim Krantz : Utveckla elevernas digitala kompetens med Geoskolan.  + Jan Henrik Nilsson : Globalisering och

Fortsätt läsa

2016/4

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham) Kretsar kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser  + David Örbring :Ämnesdidaktiska hörnet – Metaforer med anknytning till geografi Gabriel Bladh och David Örbring : Geocapabilities – en plattform för ämnes- och professionell utveckling i skolgeografin. Robert Salmijärvi och Lars Åhrberg : Sovjets upplösning – det georgiska

Fortsätt läsa

2016/3

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham) Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser Åsa Colliander Celik, David Örbring och Magnus Grahn : Ämnesdidaktiska hörnet – Pokémon Go. Jan Samuelson : Återbesök i några berlinska byar efter nästan 40 år. Diana Klasson och Emma Axelsson : Georgien storsatsar på vattenkraft – landets strävan

Fortsätt läsa

2016/2

Omslagssidor Information om föreningen Med hälsning från ordföranden (Karin Wakeham)  + Kretsarna kallar  + Notiser  + Kontakt med kretsarnas styrelser Elisabeth Einarsson och David Örbring :Ämnesdidaktiska hörnet – skolämnet geografi i relation till geologi. Jonathan du Puy, Frida Heilert, Jonna Lidmark, Jenny Ljungdahl och Helena Terstad :Formalitet och informalitet i stadsproduktionen. Erik Huss : Med kluvna känslor

Fortsätt läsa